Logo

Interne linker:

Om oss

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

Møteliste 2018/19

Post i butikk

Arkiv

Dersom du tipper så kan du bestemme at minst 7% av det du tipper for kan gå til klubben vår. Klikk på bildet og gjør det det med en gang. Org nr. 994806149

Grasrot

 

 

 

Eksterne Linker:

Nytt fra forbundet på FB

Norsk Filatelistforbund

Krigs- og feltpostforeningen

Norsk Skipsposthistorisk Forening FB

Norsk Posthistorisk Selskap

Postkortklubben

Andre spennende linker

Stockholmia2019

I forbindelse med at Torrey Seland fikk tilsendt et frimerke fra Østerrike som var "maskinstrikket" gjorde jeg et lite søk og fant ut at dette landet også hadde gitt ut frimerker i porselen, glass og lær. Artikkelen kan leses her:

På novembermøtet fikk vi en grundig innføring i verdens mest kjente julesangs historiske bakgrunn.(Stille nacht heilige nacht) Både Joseph Mohr, som lagde teksten og Franz Xaver Gruber, som stod for musikken, ble grundig presentert slik at vi fikk en forståelse for den epoken de levde i. At de samme herrer var minnet i en lang rekke kapeller og minnemonumenter ble det også vist en rekke eksempler på.Torrey Seland viste noen eksempler fra sin store samling av brev, stempler og frimerker som var knyttet til dette temaet. Han understreket også at nesten enhver anledning ble brukt til å utgi et frimerke eller et stempel og at julefrimerkene i Østerrike har et mye mer religiøst preg enn f.eks. Norge.

Det har nå kommet ut en praktbok om norske postkort som er skrevet av Nutta Haraldsen. Denne vil sikkert alle postkortsamlere i klubben ha stor glede av.

Spennende foredrag i klubben mandag 10. september av Kim Hjardar som tok for seg propagandafrimerker i Tyskland under Adolf Hitlers regjeringstid. Han viste mange eksempler på merker og kommenterte nærmere hva som var spesielt for de forskjellige periodene. Det var f. eks. ingen tilfeldighet at frimerkene med bildene av Hitler liknet på frimerkene med bildene av Hindenburg, eller at merkene skiftet motiv når krigen startet eller etter nederlaget ved Stalingrad. Alt var styrt av Rikspostministeriet i Berlin og siden mange millioner mennesker samlet på frimerker så representerte disse en viktig måte å påvirke rikets innbyggere på. Frimerker ble ansett som så viktig at de fortsatte å gi dem ut helt til 21. april 1945.

 

Spennende og lærerrikt foredrag i klubben av Bjørn Bendiktsen 14. mai om forfalskninger. Her fikk vi litt historikk om "Drammenssaken" og mye om hvilke metoder falsknerne benytter seg av med eksempler.

Øivind Rojahn Karlsen holdt 9. april et engasjert foredrag om sitt praktverk "Norsk feltpost - i vid forstand". Her fikk vi en innføring i hans tanker om oppbyggingen av boken med tanke på at den skulle være engasjerende og enkel å bruke. Foredraget ble selvsagt krydret med mange historier om stempler, bilder av konvolutter med flotte stempler, postkort med vakre motiver, bilder av militærkaserner og annet som de 56 medlemmene + 3 gjester tydeligvis satte stor pris på.

Da har klubben hatt generalforsamling med gjennomgang av regnskapet for 2017 og valgt nytt styre for 2018. Det nye styret består av; Formann; Arne Gundersen, (ny)viseformann; Bjørn Bendiktsen, Kasserer; Thorbjørn Næss, Sekretær; Morthen Auke (ny) og styremedlem; Henning Mathiassen

Ivar Håkonsen fikk blomst for sin flotte innsats som sekretær gjennom mange år.

Skule Bøie holdt et spennende foredrag i Drammen mandag 12. februar om det Det tyske riket 1872-1945. Først litt om forhistorien om hvorfor alle småstatene slo seg sammen og dannet det tyske riket. Ellers inneholdt foredraget selvsagt mye spennende om frimerker og hvordan man skulle bestemme fargenyanser og mye annet når det gjaldt tyske frimerker. De fleste av oss skjønte etter hvert at dette ikke var spesielt enkelt.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre til å bli medlemmer på vår nye Facebookside.

 

 

 

Webmaster:Morthen Auke (morthen_auke@hotmail.com)