Logo

Interne linker

Nytt fra styret

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

Møteliste 2018

Post i butikk

 

 

 

 

Eksterne Linker:

Nytt fra forbundet på FB

Norsk Filatelistforbund

Krigs- og feltpostforeningen

Norsk Skipshistorisk Forening FB

Norsk Posthistorisk Selskap

Postkortklubben.com

Andre utenlandske forbund

Husk å si fra til styret om du har lyst til å være med til PRAGA 2018 i august!

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre til å bli medlemmer på vår nye Facebookside.

Drammens Filatelist-Klub er en forening for samlere.

Klubben avholder sine møter på Losjeplassen Bo og servicesenter - Engene 50

Møte avholdes den 2. og 4. mandagen hver måned (untatt juli og august)

 

 

På hovedmøtene deltar det ca 45 -50 medlemmer.

Klubben har ca. 160 medlemmer.

Møtene er åpne for gjester

 

 

 

Webmaster:Morthen Auke (morthen_auke@hotmail.com)