Drafnia2021 NY!

Om oss

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

Møteliste 2021

Post i butikk

Arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne siden vil det komme en samling med konvolutter fra firmaer, offentlige etater og troslivsorganisasjoner - gamle og nye - med litt historikk som forhåpentligvis vil gi medlemmene og andre interesserte innsikt om Drammens historie. Hvis klubbens medlemmer og andre har noe å bidra med er dette selvsagt bare hyggelig.

Private selskaper:

Advokat Hodt

Advokat Nøkleby

Advokat Wellén

Advokatene Schaade-Haaland-Rivrud-Østgård

Overrettssakfører Yngvar Christophersen

Advokatene Leif Ericsson og Dag Martinsen

A.T. Yttrie

Blauenfeldt A/S

Børsen Festlokaler Catering

Buskerud Blads Redaktion

Centralgaragen A/S

Drammen Inkassobyrå

Drammen Paper Mill A/S

Drammen Kjæx Fabrik

A/S Drammens Smørfabriker Ltd.

Andersens Takpappfabrikk

Drammens Privatbanker A/S

Drammens Sæpefabrik

Drammens Skifabrik

Drammens Skjortefabrik

Drammens Uldvarefabrik

Drammens Tidende Buskerud Blad

Eiendomstorget A/S

Rich. Ellingsen - Jern -Isenkram & kjøkkenudstyr

T.B. Flaathen - En gros kommisjon

De forende Skofabrikker

Oskar Granne - Herreekvipering

Gulliksrud Handelsgartneri

Ibsens Bilforrertning A/S - Bilhuset

Krystal Norsk lim A/S

Harald Lyche & Co.

Trevarefabrikken "Lynn"

Th. Marheim - Jernvareforretning

Nidar - repr. for Drammen og omegn

Nissan Norge A/S

Emil Onshuus jr.

Pehrson og Wessel

Skoger Meieribolag Drammen

Aktieselskapet P. Ltz. Aass

Butikkservice

Eiker Papirfabrik, Gulskogen

Merket Bensinstasjon

Drammensdistriktets Skogeierforening

Brødrene Trægde Maskinforretning

Lauritz Hansen

Drammen Havnevesen

Olaus Nielsen - Cykelfabriken "Fram"

Drammen Elektrisitetsverk

Tangen sko

Hugo N. Svensson - Internasjonal transport og spedisjon

Drammen Liftutleie

Buskerud Varmepumpeservice

Krystal Norsk Lim A/S

H. Th. Refsum

Drammens broderiforretning & Tegnekontor

Norske Folk - Distriktskontoret i Drammen

Utstyrshuset - Drammen

Drammen Handelsbank A/S

Drammen og Oplands Eiendomsforretning

A/S Solberg Spinderi -Drammen

O. Bergerud - Skraphandel

Drammen Glassmagasin

Drammens Rørleggerforretning

A. Pettersen & Co - Fiskeforretning

Pellerin

Engene lærhandel

Anders Holth - Agentur & Kommisjonsforretning

Drammens Motorverksted

Victor Lagerqist - Handelsgartner

Drammen Sparebank

Norløffs Jernvareforretning

W.C. Møller

Asbjørn Kåre Bøe - Kortevarer engros

A/S Frikken

Tyri Fabrikker

Aktieselskapet Norsk Kabelfabrik

Høiesterettsadvokat G. Strøm Walseng

A.s Bilimport

Centralgaragen A/S

Tangen Elektriske

Borges Gummiservice

Gilhuus Bruk, Drammen

Drammen Kjøpmannsforening

Brødrene Bardalen - Jernvarer - verktøi - Kjøkkenutstyr

Hasco Bil A/S

Albjerk Auto

Computerland

Schunk & Ebe Nordiska A/B

Eiendomssenteret A/S

UNI Storebrand

Ing. Mosness & Mosness

Pt. Pedersen & Berg - Farvehandel - Kemikalier - Parfymeri

Central Hotel, Drammen

Morten Hansen's eftf.

Edward Werners magasin

Buskerudbanken, Drammen A/S

David Borgen

Toyota Drammen

Rødskog

Drammen Kreditorforening

Kjeld Flood

M.L. Rostock

Rolf Gulli

Ragnar Breda Sørensen - Frimerkehandel

Arkitektkompaniet

Forsikringsselskapet Norge

Sivilarkitekt Arne Finn Solli A/S

 

Offentlige etater:

Statens Vegevesen Buskerud - Biltilsynet

Buskerud Fylke

Drammen Politikammer

Politimesteren i Drammen

Lier, Røyken og Hurum Sorenskriverembete

Ligningsnemnden - Strømsgodset

Drammen Tingrett

Skatteinspektøren i Buskerud

Drammens Folkebibliotek/Buskerud Fylkesbibliotek

Drammen Kommune- Ligningskontoret

Skoger kommunale kontor

Drammen kommune - Rådmannen

Lensmanden i Skoger, Austad pr. Drammen

Chr. Gjerdes Handelsskole

Fylkesbiblioteket - Drammen Kommune

Skoger Meieribolag - Drammen

Drammen Kommune

St. Hallvard vid. skole

Danvik Skole

Statens Vegvesen - Vegsjefen i Buskerud Fylke

Drammen Kommune - Parksjefen/Kirkevergen

 

 

Religiøse organisasjoner:

Soknepresten i Drammen, Bragernes

Bragernes Menighetsråd

Strømsø Menighet

 

Idrettslag:

Ski - og Ballklubben Drafn

Mjøndalen IF

Strømsgodset IF- Fotballgruppa

IF Sturla

Glassverket IF

IL Drammen-Strong

Drammens Ballklubb

Skiold

Åssiden

SIF-Sport A/S

Helse:

Buskerud Sentralsykehus

Drammen Øyelegesenter

Vestre Viken

Fylkeslegen i Buskerud

Tannlege Bjarne Vangsnes

Drammen Sykehus

Andre:

Svelvik Motorbåtforening

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Voksne for barn