Hjem

Nytt fra styret

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMMEN BR-Ø underpostkontor, på Bragerøen jernbanestasjon, i Drammen, Buskerud amt, under Bragernes postkontor, ble opprettet 15.12.1893. Sirk. 18, 8.7.1893, og Sirk. 37, 31.12.1893.
Underpostkontoret ble fra 17.2.1920 omgjort til underpostkontor I. Sirk. 11, 9.3.1920.
Fra 1.9.1926 til underpostktr. II. Sirk. 23, 7.5.1926.
Navnet ble fra 1.7.1942 endret til DRAMMEN-BRAKERØYA. Sirk. 15, 15.5.1942.
Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostktr. fra1.11.1973 omgjort til postktr. B. Sirk. 41, 31.10.1973.
Fra 1.6.1974 ble navnet endret til BRAKERØYA. Sirk. 15, 15.5.1974

CC-postkontor

Det nye flotte postkontoret på CC i 1974.