Hjem

Nytt fra styret

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRØMSØ underpostkontor (3000 Drammen), Drammen komm., Buskerud fylke, under Drammen postområde, ble opprettet den 1.9.1972. Sirk. 32, 4.9.1972.
Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret fra 1.1.1977 gitt status av postkontor B. Sirk. 35, 10.12.1976.
Antakelig fra 1.3.1992 ble postnr endret til 3003 DRAMMEN.
(3003 Drammen)
Styrere/postmestere:
Avd.sjef III Bjørn Martin Thorvaldsen fra 1.9.1972 utførte styrertjenesten for det meste fram til 1976 (f. 1925).
Postsjef Gudrun Amundsen 1.1.1976 (f. 1921).
Førstepostfullm. Åse Askeland vikar fra 1.1.1988, fast 1.1.1989 (f. 1925).
Postfullm. Svein Rundbråten 1.7.1990 (f. 1954).
Postmester Bente Jacobsen 1.6.1998.

Strømsø postkontor

Strømsø postkontor